Scroll down
animerad barnfilm, familjefilm

Mamma Mu hittar hem och Muahra Mu gåatan gaavn

En rolig, färgsprakande och varm, ny långfilm om populära och älskade Mamma Mu och Kråkan. De är två väldigt olika vänner som utforskar och upplever livets stora mirakel tillsammans men när en stork plötsligt flyger in på bondgården rubbas de två vännernas gemenskap.

VISAS

Köp biljett
Köp biljett

Om filmen

Mamma Mu hittar hem och Muahra Mu gåatan gaavn

Lustes filme, dïeves gieriesvoetine jïh klaeriejgujmie. Orre guhkiesfilme gieries Muahra Mu jïh voerhtjen bïjre. Filme göökte joekoen ovmessie voelpigujmie mah ektesne jielemen stoerre åavtoem goerehteminie jïh dååjrehteminie. Dastegh storke båantan gaertienasse båata haelehten. Dellie mij akt dej göökte voelpigujmie sjædta.

En rolig, färgsprakande och varm, ny långfilm om populära och älskade Mamma Mu och Kråkan. De är två väldigt olika vänner som utforskar och upplever livets stora mirakel tillsammans men när en stork plötsligt flyger in på bondgården rubbas de två vännernas gemenskap.

För regin står Christian Ryltenius som tidigare gjort "Pelle Svanslös" samt Bamse-filmerna. Peter Arrhenius har skrivit en originalhistora baserat på Jujja och Tomas Wieslanders böcker om Mamma Mu.

REGI  Christian Ryltenius
PRODUKTIONSLAND  Sverige
SPRÅK  Svenska med svensk text / Sydsamiska (dubbad)
SVENSK PREMIÄR  2022-09-09
LÄNGD  76 min
ÅLDERSGRÄNS  BT