Scroll down
dokumentär

Grymma tider – vårdarbetets sånger

Det man inte kan prata om, måste man sjunga.

Grymma tider - vårdarbetets sånger är en dokumentärisk sångfilm färgad av mörk humor.

Filmen handlar om den finska äldreomsorgens tillstånd, om vårdarbetarna och vårdtagarna samt deras anhöriga. Filmen berättar om den krisande äldreomsorgens vardag genom dokumentäriska episoder och genom stark och drabbande körsång.

Köp biljett

Om filmen

Grymma tider – vårdarbetets sånger

Det man inte kan prata om, måste man sjunga.

Grymma tider - vårdarbetets sånger är en dokumentärisk sångfilm färgad av mörk humor.

Filmen handlar om den finska äldreomsorgens tillstånd, om vårdarbetarna och vårdtagarna samt deras anhöriga. Filmen berättar om den krisande äldreomsorgens vardag genom dokumentäriska episoder och genom stark och drabbande körsång.

Filmens centrala karaktär är närvårdaren Tiina. Hon var en av de första vårdarna som öppet berättade om problemen som finns inom vården, vilket ledde till att hon blev svartlistad både av ett privat vårdföretag och av kommunen.

Pensionärerna i Kaavi kommun är tvungna att från sidan se på när kommunens vårdenhet privatiseras. De är aktiva och kan sin sak, men det demokratiska beslutsfattandet har slunkit utom räckhåll för invånarna.
För att lösa ekvationen med den minskande offentliga finansieringen på grund av den åldrande befolkningen så tar man till digitalisering: en robot möter de äldre på äldreboendena, medan vårdarna jobbar på en distansvårdcentral.

I korsdraget mellan effektivisering, ekonomisk vinning och inbesparingar har vårdarbetets etos gått i spillror. De äldre bromsar den ekonomiska tillväxten och belastar dem som arbetar. Filmen påminner oss om vad vården av dem som inte är till någon nytta på arbetsmarknaden handlar om: ett oförstörbart människovärde.

Genom sångerna upptäcker man krocken mellan kommersialiseringen av vården och vårdens etos. Det man inte kan prata om, måste man sjunga.

GENRE  Dokumentär
REGI  Susanna Helke
PRODUKTIONSLAND  Finland
SPRÅK  Finska
SVENSK PREMIÄR  2023-03-16
LÄNGD  92 min
ÅLDERSGRÄNS  BT

INSPELAT SAMTAL
I samband med visningen av dokumentären Grymma tider – vårdarbetets sånger visas ett inspelat samtal kring filmens teman som ägde rum på internationella kvinnodagen 8/3 2023. I samtalet diskuteras bland annat problemen med nedskärningar inom vården, både ur ett arbetsrättsligt perspektiv och ett kvinnorättsperspektiv.
Nedskärningarna i äldreomsorgen bidrar till ökningen av det obetalda omsorgsarbetet och det är ingen slump att samtalet ägde rum på internationella kvinnodagen. Det betalda och det obetalda omsorgsarbetet påverkar varandra, och det är fortfarande framför allt kvinnor som betalar priset.

I samtalet deltar filmens regissör Susanna Helke, Mari Huupponen, utredare på fackförbundet Kommunal, och UN Women Sveriges styrelseordförande Alexandra Pascalidou.

Samtalet kan ses här.