Scroll down

EN ARMÉ AV ÄLSKANDE – film, samtal, sång

Visade filmer

EN ARMÉ AV ÄLSKANDE – film, samtal, sång

ÖSTERSUND PRIDE 2019

Fredag 13 september kl 19.00 – FILM – SAMTAL – SÅNG
Jan Hammarlund, HBTQ-pionjär och sångdiktare medverkar.

Fri entré i samarbete med Östersund Pride och Filmpool Region Jämtland Härjedalen
Jan Hammarlund är artist och sångdiktare (Ville, Jag vill leva i Europa, Sexualpolitiskt snack m fl). Han var på 70-talet den första öppet homosexuella artisten och är en av proggens ikoner.
Det intima inifrånperspektivet i filmen och den politiska angelägenheten i dessa okända historiska dokument vittnar om en utopisk tilltro till möjligheten att skapa en annan värld.

En armé av älskande är en dokumentär av Ingrid Ryberg om homorörelsen innan AIDS och en betraktelse över en bortglömd aktivistisk era. Filmen berättar om en avgörande tid i svensk historia då HBTQ-personer gick ut öppet på gatorna och ockuperade Socialstyrelsen för att få bort sjukdomsstämpeln. För första gången representerade bögar och lesbiska sig själva i tre banbrytande filmer: Bögjävlar, Eva och Maria och Kvinnan i ditt liv är du. Filmerna ger exklusiv inblick i aktivisternas liv och kamp och i en tid då den homorörelse, som idag tas för given, kämpade mot välfärdsstatens institutionaliserade homofobi.
En armé av älskande bygger på omfattande filmhistorisk forskning, exklusivt arkivmaterial och nyinspelat material på 16 mm och Super-8. I Bögjävlar, Eva och Maria och Kvinnan i ditt liv är du liksom i amatörfilmer från queerklubbar och frigörelsemarscher skapade HBTQ-personer radikala bilder av sig själva som tydligt skiljde sig från dåtidens nyhets- och TV-inslag, som snart skulle komma att domineras av AIDS.

Regi: Ingrid Ryberg
Land: Sverige
Språk: Svenska, textad på svenska
Originaltitel: En armé av älskande
Produktionsår: 2018
Genre: Dokumentär
Åldersgräns: ej angivet
Längd: 72 minuter
REGISSÖR INGRID RYBERG
Filmens regissör Ingrid Ryberg är fil.dr. i filmvetenskap,
universitetslektor vid Göteborgs universitet
och även verksam inom det konstnärliga forskningsfältet.
Ryberg har tidigare regisserat Dragkingdom of
Sweden (2002) och kortfilmen Phone fuck (2009)
som en del i Dirty Diaries samlingen av tretton
pornografiska kortfilmer av svenska feminister.
Hon har även skapat de interaktiva performanceföreställningarna
Begärets spelplats: Cinemaoke i
den filmhistoriska garderoben (2016) och Inviter –
Cinemaoke i den Bergmanska garderoben (2018).
Hon är nu även aktuell som medredaktör till boken
The power of vulnerability: Mobilising affect in feminist,
queer and anti-racist media cultures (Manchester
University Press, 2018).
REGISSÖRENS MOTIVERING
Jag har i över femton år utforskat queer kulturproduktion
i akademiska och kreativa projekt och återvänder
ständigt till frågan om hur queer film kan
skapa alternativa världar och möjligheter bortom
homo-, bi- och transfobi. Den utopiska kvaliteten
i queer kreativitet och föreställningsförmåga är
också hjärtat i En armé av älskande. Genom att ta
tillbaka bilderna av sig själva och skildra sina egna
verkligheter och erfarenheter, tog 1970-talets
modiga queera filmskapare revolutionära steg ut
ur osynlighet och stigma. Som queer filmare född
under samma period som Bögjävlar, Eva och Maria
och Kvinnan i ditt liv är du gjordes känner jag stor
beundran och tacksamhet inför de här första öppna
försöken att i Sverige utmana de rådande stereotyperna
på film. Samtidigt är det upprörande att de
under lång tid har marginaliserats och osynliggjorts
i svensk filmhistoria och att annat ovärderligt filmmaterial
som dokumenterar svensk queerhistoria
inte har tillvaratagits och tillgängliggjorts. I dagens
allt mer högerextrema klimat är det hög tid att de
här unika vittnesmålen om motstånd och kamp får
bli del av vårt kulturella minne.
(Tidigare visad: Fredag 14 december – torsdag 20 december kl 19.00, Måndag 17 december kl 14.00)